Statistieken

Statistieken over autisme

In het document:

  • Over het aantal mensen met autisme in geslacht gegroepeerd en in procent gezet.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018

  • Over het aantal mensen met autisme in leeftijd gegroepeerd.

Bron: NAR, 2015

Statistieken over bijzondere opvoedingsmethoden

  • Vergelijking van hoeveelheid ouderen in armoede in de landen van Europa.

Bron: Armoedemonitor. Studiedienst Vlaamse regering (2015), p. 32.

  • Digitale kloof in de tweede graad van het secundair onderwijs

Bron: Vlaams Parlement. (2010). Onderzoeksresultaten inventarisatie.

Statistiek over de tevredenheid van gezondheidsvoorzieningen (Marie-Michèle)

SADAN.png
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor. (2017). Statistiek Vlaanderen/ABB.

Statistiek vergelijking Sherborne VS. Controlegroep (Marie-Michèle)

SSAADDEENN.png
Bron: Veranderingen ten aanzien van hechting van moeder met het kind. (2008). Sherborne’s bewegingspedagogiek binnen de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, een meerwaarde of niet?, 46.

Statistiek: Aantal begunstigden van financiële hulp (Elke)
Mijn statistiek is een excelbestand en kan ik hier dus niet op plaatsen.

Statistiek : Belangrijkste langdurig gezondheidsprobleem naar ernst en hinder( Noa ) statistiek%201.png

bron : Samoy E.(2016). Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap. Handicap en arbeid. 26.

Statistiek opvangplaatsen binnen de bijzondere jeugdbijstand ( Noa)
statistiek%202.png

bron : Vlaamse Overheid ( 2016). Vlaanderen in cijfers. 7.

Cijfers hechtingsproblemen (Britt)

Op de site https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Probleemschets-Cijfers vond ik cijfers uit Nederland over hechtingsproblemen bij jongeren. Dit past binnen ons thema, omdat er verschillende begeleidingsmethodieken voor gebruikt kunnen worden. Deze cijfers zijn echter niet recent omdat er niet veel onderzoek naar gedaan wordt. Men baseert zich op een studie uit 1988.

Hieruit blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders. Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht.
Binnen de groep kinderen die onveilig gehecht zijn:

  • Behoort ongeveer 10 procent tot de groep met een vermijdende gehechtheidsrelatie en houdt doorgaans liever afstand van sociale contacten;
  • Ongeveer 20 procent behoort tot de groep met een ambivalente gehechtheidsrelatie, dat zich uit in onzekerheid.
  • Ongeveer 15 procent van alle kinderen tussen 1 en 12 jaar oud heeft een gedesorganiseerde/verstoorde gehechtheidsrelatie.

Bronvermelding:
Nji (2018), kerncijfers van hechtingsproblemen, geraadpleegd op 15 december 2018, https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Probleemschets-Cijfers