Bronnenlijst

Over TEACCH en autisme

Matson, J. (2017). Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder (Autism and Child Psychopathology Series). Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer.

Viaene, F. (2006). Autisme. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Buitelaar, J. (2009). ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd: Praktische handleiding voor signalering, screening en diagnostiek. Houten, [Netherlands]: Bohn Stafleu van Loghum.

Mesibov, Gary B., & Shea, Victoria. (2010). The TEACCH Program in the Era of Evidence-Based Practice. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(5), 570-579.

Duynstee, R. (2010). Autisme. Maatwerk, 11(6), 15.

ASS. (2005). Milton Quarterly, 39(4), 200-205.

Vinckier, V. (1994). Teacch: Een behandelingsprogramma voor autische kinderen. Heverlee: H.Hart instituut.

Vlaminck, L. (2014). Belevingscircuit autisme. Torhout: VIVES campus Torhout.

Struys, L. (2018). Flow in het onderwijs voor leerlingen met ASS. Leuven: UC Leuven.

De Backer, J. (2012). Autisme muzikaal.

Clauwaert, Sarah, Steyaert, Jean, Noens, Ilse, & Baeyens, Dieter. (2017). Transitiezorg voor jongvolwassenen met ASS: Een literatuurstudie naar richtlijnen en ‘good practices’. Signaal: Significant Voor De Professionele Hulpverlener, 26(100), 8-26.

Dionisi, J. (2013). Le programme TEACCH : Des principes à la pratique. Neuropsychiatrie De L'enfance Et De L'adolescence, 61(4), 236-242.

Carasco, E. (2014). Autisme infantile et musicothérapie. European Psychiatry, 29(8), 667.

Redactie KW. (24 november 2018). Leerlingen met autisme doen vrijwilligerswerk in de buurt. Krant van West-Vlaanderen, 31.

Pelaez, M., Virues‐Ortega, J., & Gewirtz, J. L. (2012). Acquisition of social referencing via discrimination training in infants. Journal of applied behavior analysis, 45(1), 23-36.

Navas-Acien, A., Silbergeld, E. K., Pastor-Barriuso, R., & Guallar, E. (2008). Arsenic exposure and prevalence of type 2 diabetes in US adults. Jama, 300(7), 814-822.

https://www.youtube.com/watch?v=ddGLJ2r4rcw

Autisme (Buitenbeentjes). (2006). Hilversum: Teleac.

De Craemer, J., & Exter, E. (2010). Leren en werken met autisme. Instrumenten ontwikkeld in het kader van het project autisme, onderwijs, stage en tewerkstelling. Brussel: Vlaamse overheid.

Bronnen Gentle teaching ( Noa )

Van de Siepkamp P. (2015). Interventie : Gentle teaching. Utrecht : Vilans. Geraadpleegd via zorginzicht.nl

Siepkamp, P. v. (2013). John McGee. Opgehaald van gentle teaching: https://www.gentleteaching.nl/gentle/nl/gentleteaching/mcgee

onbekend. (2018). definities opzoeken. Opgehaald van encyclo: https://www.encyclo.nl/

Došen, A. (2005), Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap., Assen, Van Gorcum.

Fredrickson B.L. (2013), Liefde 2.0, de kracht van positieve verbondenheid. Tielt, uitgeverij Lannoo.

Van de Siepkamp, P. van de (2005), Gentle Teaching, een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Soest, Nelissen.

Donkers, G. (1988), Emancipatie en hulpverlening. Uitgeverij Nelissen, Baarn.

Baart, A. (2001), Een theorie van de presentie. Utrecht, Lemma.

Van de Siepkamp, P. (2009), Zorg met compassie, boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn. Haarlem : Altamira-Becht.

Baart, A. (2008), Verpleegkunde en presentie, een zoektocht naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg. Den Haag : Lemma.

Frederickson, B.L ( 2009 ), Positivity, ontdek de kracht van een positieve emoties. Amsterdam : Spectrum.

Peters H. (1992), Psychotherapie bij geestelijke gehandicapten. Amsterdam: Swets en Zeitlinger.

Binder J. (2013), Primary care interviewing : learning through role play. New York : Springer.

Mc Gee J. (1995), Gentle teaching : een houding en een een methode, die de afhankelijkheid van mensen onderling benadrukt. Leuven : VVIBEG.

Jones, Robert S.P. Mccaughey, Renee E. ( 1992). Gentle teaching and applied behavior analysis : a critical review. Journal of applied behavior analysis, 25, 853-867.

Van de Siepkamp, P. (2002), Gentle teaching. Maandblad voor de activiteitensector, 23, 16-19.

McGee, J. ( 1992). Gentle teaching’s assumptions and paradigm. Journal of applied behavior analysis, 25, 869 – 872

Van Den Heede, S. (2005). Streven naar campionship bij Celine : een meisje met een verstandelijke beperking en epilepsie. [eindwerk]. Kortrijk : IPSOC

Màrquez, H. & Belén M. ( 2016). Más allá del rosa o azul : análisis de la construcción de la identidad desde una perspectiva de género a través de la educación musical en la etapa de primaria. [eindwerk]. Universidad De Huelva.

Allemeersch, F. ( 2004). Gentle teaching als mogelijke benaderingsmethode bij dementerende ouderen met verzetsgedrag [eindwerk]. Kortrijk : IPSOC.

Elen, J., Sasanguie, D., Coens, J., Clarebout, G., Van Den Noortgate, W., Vandenabeele, J., & De Fraine, B., (2009). Ontkoppelen van begeleiden en summatief beoordelen in het hoger onderwijs: een aanzet tot discussie. Tijdschrift voor Hoger onderwijs, 27(3), 157-170.

Faems, D., ( 2002 ). Competentiemanagement : beheersen of begeleiden?. Tijdschrift voor HRM, 3(2), 31-60.

Demasure, K., & Depoortere, K., (2001). Meestappen. Pastoraal begeleiden in moeilijke levenssituaties. Antwerpen : Halewijn.

McGee, J. & Menolascino F.(1990). Beyond Gentle Teaching. Boston : Springer.

Cohen A. & Jeelani Y. (2015). The gentle giant : Kenneth Daniel blackfan and his contributions to pediatric neurosurgery. Child’s nervous system. 1(6), 821-831

Jones Matthew A. & Gilson de Valpine M.(2018). A gentle reminder about
p-values: what are we actually teaching? Nurse education today. 62; 134-136.

Galanes P.(30 december 2018). If you can’t stop name-dropping, you’re not coming skiing this year. The New York Times. 0.

Coolsaet I. ( 20 januari 2017) . Een dynamische organisatie. Krant van West-Vlaanderen/ Kortrijks Handelsblad. 28.

Crew S. ( 2 januari 2018). Mind, body, soul : the bulletin’s guide to practiing yoga in Belgium. Xpats. 0.

Zahn M. (2013) A wonderful, gentle teacher : the professional and personal life of a dedicated rural Wisconsin educator. Bloomington : AuthorHouse

Fernandez-Colorado S. ( 2015). Gentle teaching : a philosophy of life for a culture of peace. Createspace Independent publishing.

McGee J. (1987). Gentle teaching : a nonaversive approach for helping persons with mental retardation. New York : Human sciences press.

Leekerweide (prod). ( 2013). Interview McGee uitleg Gentle teaching ondertiteld. Opgehaald van : https://www.youtube.com/watch?v=Il7wZ3qpt3c

Van de Siepkamp P.( prod ). ( 2013 ). John McGee. Opgehaald van : https://www.youtube.com/watch?v=cxrKnPRrNO0

Goed gebruik (prod). (2013). Gentle teahing : minder weerstand (Zideris)
Opgehaald van : https://www.youtube.com/watch?v=fh9oCYdMsz8&t=15s

Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenwerk. (7 juli 2017 ). Belgisch staatsblad. 89629.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen. ( 21 april 2017 ). Belgisch staatsblad. 73695.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder. ( 25 maart 2016 ). Belgisch staatsblad. 35929.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer. ( 31 januari 2014 ). Belgisch staatsblad. 29704.

Protocol HIV-plan. ( 30 september 2013). Belgisch staatsblad. 86521

Samoy E.(2016). Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap. Handicap en arbeid. 26.

Vlaamse Overheid ( 2016). Vlaanderen in cijfers. 7.

Bronnen methodescholen
Autentiek. (2009). Begeleidingsmethode. Geraadpleegd via https://www.autentiek.nl/docs/Begeleidingsmethode.pdf

De Belder, G. (2001). Steinerschool in beeld. Antwerpen: Rudolf Steineracademie

De Coster, T. (2002). Gefilterd verleden: over de afstand van wetenschappelijke en schoolse kennis in het geschiedenisonderricht in de lagere scholen van het interbellum. Leuven.

De Coster, T. Somon, F. Depaepe, M. (2009). “Alternative” education in Flanders, 1960-2000: transformation of knowledge in a neo-liberal context. Paedagogica Historica, vol 45 (4-5), pp. 645-671

De Haene, L. Derluyn, I. (2018). Working with refugee children in educational practices. Kind en adolescent, vol 39, pp. 127-142

Deissler, A. (1940). Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien und die theologische Methode: eine Studie zur deutschen Theologiegeschichte des 18. Jahrhunderts. Neuer Filser-Verslag

Feys, R. Gybels, N. (2018). ZILL-leerplan & -onderwijsvisie: ontscholing, totaliteitsonderwijs, ontwikkelend & contextueel leren, leefschool, doorbreken jaarklasprincipes, e.d: veel overeenkomsten met revolutionaire leerplan 1936 & reformpedagogiek: haaks op de recente trends, wetenschappelijk onderzoek & kritiek op ontscholing. Onderwijskrant, nr. 186, pp. 30-37

Gustafsson, C. (2018). International Handbook of Early Childhood Education.

Haskins, C. (2010). The Montessori Method.italic text Journal of Unschooling and Alternative Learning, vol 4(8), pp. 40-57

Hattas, E. De Vos, M. (2012). Projectmatig werken. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

Koekkoek, B. (2011). Sociaal-psychiatrische begeleiding: een plaatsbepaling. Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding. Pp. 5-17

Kremer-Marietti, A. (1982). Le Positivisme. Frankrijk: Presses universitaires de France

Montessori, M. (1937). Het geheim van het kinderleven. Van holkema & Warendorf

Temple, C. Rodero, M. (1995). Active Learning in a Democratic Classroom: The “Pedagogical Invariants” of Celestin Freinet (Reading around the World). Reading Teacher, vol 49(2), pp. 164-167

Van Damme, O. (2011). Ovide Decroly en de school voor het leven. Katholieke schoolgids, 65 (2011)4, pp. 120-124

Van Drenth, A. Van Essen, M. Dutch special education schools for children with learning disabilities in the interwar period. Paedagogica Historica, vol 47 (6), pp. 805-824

Vallespir, M. Consuelo, M. (2005). Hacia una espiritualización de la materia a través de la arquitectura, estudio y aplicación del método eurítmico de Rudolf Steiner como herramienta para la observación y creación arquitectónica, en conversación con las de la modernidad.

Vandaele, J. (2016). Evaluatie in het freinetonderwijs: een eigen evaluatiesysteem. Torhout: VIVES campus Torhout.

(1963). Journal of school psychology. [Oxford];:[New York, NY]:Elsevier Science

(1988). Current psychology: research & reviews. New Brunswick, N.J., USA: Transaction Periodicals Consortium, Rutgers University

(1992). Snoezelen voor demente bejaarden. Hilversum: NCRV

(2009). School Mental Health. New York: Springer New York

(2013). De kunst van het opvoeden. Nederland 2, : Hilversum.

http://www.mpcterbank.be/wp-content/uploads/methoden-en-technieken-met-opmaak-102018.pdf

Bronnen hechting en assertiviteitstraining (Britt)

L.A.M. De Gruijter, Coenen J.M. (2013). Hechting en assertiviteit, de samenhang tussen hechtingstijlen zoals gemeten binnen een tweedimensionaal model en assertiviteitsangst en –respons (scriptie). Geraadpleegd van https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA24mP8MbeAhVBdhoKHcX-DIkQFjAGegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F292332%2FGruijter%25203367789.pdf%3Fsequence%3D2%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0XJzlvfZKFZ4Yl-SgZXpat

Arrindel, W.A., Groot, P.M. de, & Walburg, J.A., (1980). Schaal voor Interpersoonlijk gedrag (SIG). Swets & Zeitlinger, Lisse.

Berlin, L.J., & Cassidy, J. (1999). Relations Among Relationships. Contributions from attachment theory and research. In J. Cassidy & P.R. Shaver (Eds.) Handbook of Attachment. Theory, research, and clinical applications. New York: The Guilford Press.

Fraley, R.C., & Shaver, P.R. (1997). Adult attachment and the suppression of unwanted thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1080-1091.

Galassi, J.P., DeLo, J.S., Galassi, M.D., & Bastien, S. (1974). The College Self-Expression Scale : A measure of assertiveness. Behavior Therapy, 5, 165-171.

Lazarus, A. (1973). On assertive behavior: A brief note. Behavior Therapy, 4, 697-699.

Mikulincer, M., & Shaver, P.R. (2005). Attachment theory and emotions in close relationships: Exploring the attachment-related dynamics of emotional reactions to relational events. Personal Relationships, 12, 149–168.

Shi, L. (2003). The association between adult attachment styles and conflict resolution in romantic relationships. The American Journal of Family Therapy, 31, 143–157

Bowlby, J (1997), A secure base: clinical applications of attachment theory. Londen: Routledge

Bowlby, J (1988), A secure base : parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books

Mikulincer, M (2010). The Pushes and Pulls of Close Relationships: Attachment Insecurities and Relational Ambivalence. Journal of Personality and Social Psychology, 98, P. 450-468

Mikulincer, M (1994). Human learned helplessness : a coping perspective. New York: Plenum

Berlin, L.J., & Cassidy, J. (1999). Relations Among Relationships. Contributions from attachment theory and research. In J. Cassidy & P.R. Shaver (Eds.) Handbook of Attachment. Theory, research, and clinical applications. New York: The Guilford Press.

Binder, J (2013). Primary care interviewing: learning through role play. New York: Springer

Bassant, J (2010). Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners. Bussum: Coutinho

Siepkamp, P (2005). Gentle teaching: een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Soest: Nelissen

Siepkamp, P (2002). Gentle teaching. AS : maandblad voor de activiteitensector, 11, P. 16-19

Mcgee, J (1992). Gentle Teaching's Assumptions and Paradigm. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, P. 869-72

Aylott, J (1997). Gentle teaching as an empowering approach to challenging behavior. British Journal of Nursing, 6, P. 442-446

Van Den Heede, S (2005). Streven naar companionship bij Celine: een meisje met een verstandelijke beperking en epilepsie. Kortrijk: IPSOC

Allemeerch, F (2004). Gentle teaching als mogelijke benaderingsmethode bij dementerende ouderen met verzetsgedrag.

Suenens, K. (2018). 'Too robust to be saint'. Female congregation founders in 19th-century Belgium: Double-voiced agency, religious entrepreneurship and gender tension.

Barber, D (2011). Bayesian reasoning and machine learning. Cambrigde: cambrigde university press

Centrum jongeren- en gezinsbegeleiding (2017), jaarfolder 2017, geraadpleegd op: http://www.cjgb.be

Vlaamse codex (2014), besluit van de vlaamse regering tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer, geraadpleegd op 15 december 2018, https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023982&param=inhoud&AID=1177612

Vlaamse codex (2018), Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, geraadpleegd op 15 december 2018, https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029454&param=inhoud&AID=1240595

Vlaamse codex (2018), Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood, geraadpleegd op 15 december 2018, https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029898&param=inhoud&AID=1247765

Nji (2018), kerncijfers van hechtingsproblemen, geraadpleegd op 15 december 2018, https://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Probleemschets-Cijfers

Marie-Michèle
Bontinck, I. (2004). ‘Een kijk op de bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne’. Deinze: Belgische Sherborne vereniging.

Buyse, G. (1986). De Veronica Sherborne methode. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Daems, J. (2014). ‘Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen: Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening’. Leuven: Acco.

Daems, J. en anderen. (2012).
Sherborne bewegingspedagogiek. Ontwikkelingsstimulerend bewegen. België, Nederland: Abimo uitgeverij.

Decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.
6 juli 2018). Belgisch Staatsblad, 74023.

Emck, C. (2012). Bewegingsproblemen bij kinderen met psychiatrische stoornissen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 51, 3 - 12.

Emck, C. (2012). Bewegingsproblemen bij kinderen met psychiatrische stoornissen. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, 51, 3 - 12.

Fehres, E. (1998). 'Doe met ons mee aan wetenschappelijke bewegingsactiviteiten'. AS : Maandblad Voor De Activiteitensector, 3, 12-15.

Hen, M. en Walter, O. (2012). The Sherborne Developmental Movement (SDM) Teaching Model for Pre-Service Teachers. Support for Learning, 27(1), 11-19.
https://docplayer.nl/14768554-Sherborne-s-bewegingspedagogiek-binnen-de-intensieve-orthopedagogische-gezinsbehandeling-een-meerwaarde-of-niet.html

Lambrechts, L. (2007). Wij bewegen ook: Sherborne bij ernstig verstandelijk gehandicapten. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Loots, G., Van de Perre, W. en Jaminé, B. (2009). Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek: Het groene boekje. Destelbergen: Sig vzw.

Meekums, B. (2008). Pioneering Dance Movement Therapy in Britain: Results of narrative research. The Arts in Psychotherapy, 35(2), 99-106.

Missine en Bontinck. (2011-2014). ‘Sherborne in het basisonderwijs’. Destelbergen: SIG.

Missine, T. en Bontinck, I. (2011). Sherborne in het basisonderwijs. Destelbergen: SIG.

Moving with research, evidence based practice in delopmental movement (Marsden E., 2007)

Pijning, H. (1996). De betekenis van meta-cognitieve vaardigheden in de bewegingstherapie. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, Jrg, 15, 4, 31-33.

Sherborne Vereniging België. De Baerdemaeker, M. en Van Daele, S. (2008). Sherborne bij volwassen personen met een handicap. Deinze: Sherborne Vereniging België.

Sherborne Vereniging België. Sherborne Vereniging België. (2008). Sherborne bij volwassen personen met een handicap: Toepassing van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne bij volwassenen met verstandelijke beperkingen. Deinze: Sherborne Vereniging België.

Sherborne, V. (2001). Development movement for children: Mainstream, special needs and pre-school. London: Worth Publishing.

Sherborne, V. (2001). Development movement for children: Mainstream, special needs and pre-school. London: Worth Publishing.

Simons, J, Simons, J., Leitschuh, C.,en Popa, M-R. (2011).
The effect of body-awareness training of pre-school children based on the Sherborne developmental movement method versus regular physical education class.
European Psychomotricity Journal, 4(1), 38-50.

Simons, J. (1990). Das spezifische Therapieverfahren von V. Sherborne: Hannover.

Simons, J. (1990). De Veronica Sherborne bewegingspedagogiek gesitueerd binnen de psychomotorische therapie.

Staats, P., Hopman-Rock, M. En Van Wijhe, R. (1998). Bewegingsactivering voor dementerenden in verzorgingshuizen. Denkbeeld : Tijdschrift Voor Psychogeriatrie., 20-23.
Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor. (2017). Statistiek Vlaanderen/ABB. https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten

Vandermaes, J. (1997). Sherborne bij kleuters. Torhout: Katho-voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs.

Veranderingen ten aanzien van hechting van moeder met het kind. (2008). Sherborne’s bewegingspedagogiek binnen de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling, een meerwaarde of niet?, 46.

Wouters, J. (2012). Een andere kijk op Sherborne. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.

Bronnen Basale Stimulatie (Elke)

Burggraeve, R. (1991). Perspectief voor een integratie van de zinvraag in de psychosociale hulpverlening. Welzijnskroniek: Vol. 15; iss. 146; pp. 5 – 15.

Daems, J. (2012). Sherborne bewegings-pedagogiek; ontwikkeling stimulerend bewegen.

DaMusic (2018). Matt Berninger aan de slag voor het goede doel.
Pagina 0.

De Bruyne, B. (1992). Een begeleidings-methodiek voor laaggeschoolden en immigranten.
In sociaal: welzijnsmagazine.

Fransen, R. & Frederix, M. (2000). Inclusie en onderwijs; de uitdagingen aangaan.
Leuven.

Goldberg, D.S. (2017). Public health ethics and the social determinants.

Het volk (2007). Socioloog stelt succes planjeugdwerkloosheid in vraag.

Leuven: acco.Missine, T. & Bontinck, I. (2011). Sherborne in het basisonderwijs.

Moons, A. & Van Lishoudt, C. (2011). Groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen in Suriname.

Nasser, L. (2017). Undercover in de zorgfabriek.
of health.

Okada, A. & Sherborne, T. (2008). Knowledge Cartography.

Pagina 18.S.D. (2011). Sherborne; opnames in Monikkenheide. IPSOC 323.

Sherborne V. (2001). Development movement for children.

Simons, J. (1990). De Veronica Sherborne bewigingspeda-gogiek gesitueerd binnen de psychomotorische therapie.

Simons, J. (1994). Actuele themata uit de psychomotorische therapie.

Stafleu van Loghem, B. (2011). Nederlands zorgsysteem stimuleert kwaliteit onvoldoende. Zorg en Financiering; Vol.10(7), pp.26-27.

Van Hemert, T. (2015). Een geregeld bestaan. IPSOC 292.

Van Landeghem, N. (2010). Schisis; zorg op maat. Lier: Katholieke Hogeschool Kempen.

Van Mechelen, W. (2015). Richtlijn vroegtijdige zorgplanning.

Vandermaes, J. (1997). Sherborne bij kleuters. Torhout : Katho-voortgezette opleiding buitengewoon onderwijs.