Basisteksten

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/COE/doctmethodeond

Bron Noa : Van de Siepkamp P. (2015). Interventie : Gentle teaching. Utrecht : Vilans. Geraadpleegd via zorginzicht.nl

Basistekst Jolien
Virues-ortega, J., M. Julio, F. en Pastor-Barriuso, R. (2013). The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studies. Clinical Psychology Review, Volume 33, pagina 940-953

Basistekst Britt:
L.A.M. De Gruijter, Coenen J.M. (2013). Hechting en assertiviteit, de samenhang tussen hechtingstijlen zoals gemeten binnen een tweedimensionaal model en assertiviteitsangst en –respons (scriptie). Geraadpleegd van https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA24mP8MbeAhVBdhoKHcX-DIkQFjAGegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.library.uu.nl%2Fbitstream%2Fhandle%2F1874%2F292332%2FGruijter%25203367789.pdf%3Fsequence%3D2%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0XJzlvfZKFZ4Yl-SgZXpat

Daems, J. en anderen. (2012). Sherborne bewegingspedagogiek. Ontwikkelingsstimulerend bewegen. België, Nederland: Abimo uitgeverij.

Basistekst Mathisse:
De Bilde, J. De Fraine, B. Van Damme, J. (2013). Methodescholen in het Vlaamse Basisonderwijs. Geraadpleegd van file:///D:/BaO1/informatievaardigheden/methodeonderwijs%20tekst.pdf

Basistekst Marie-Michèle:

Daems, J. en anderen. (2012).
Sherborne bewegingspedagogiek. Ontwikkelingsstimulerend bewegen.
België, Nederland: Abimo uitgeverij.

Basistekst Elke:
Philip Vanmaekelbergh (2017). Basale stimulatie: een orthopedagogisch concept.
Geraadpleegd via:
http://basale-stimulatie.linix-webhosting.be/wp-content/uploads/2017/03/Basale-Stimulatie-een-orthopedagogisch-concept-Philip-Vanmaekelbergh.pdf